Życzenia Wielkanocne

„Raduj sie ziemo,
opromieniona tak niezmiernym blaskiem”

W Zmartwychwstaniu Chrystusa dokonało się nasze zbawienie. Jezus mówi nam „Oto wszystko czynię nowe” (Ap 21,5). Przesłanie to napełnia nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją, że przez pusty grób staliśmy się prawdziwie dziećmi Bożymi i została nam otwarta brama do niewyczerpanego źródła nowego życia, z którego możemy obficie zaczerpnąć dzięki bezgranicznej miłości Boga, która wszystko zwycięża, rozprasza mroki świata, daje odwagę oraz pełnię życia i działania.

W tegoroczną Uroczystość Paschalną i tak trudnym dla nas okresie pandemii  życzę Wam wszystkim  wielu nowych sił i natchnień od Zmartwychwstałego Pana, abyśmy – umocnieni Jego darem niezwyciężonego życia – nie tylko odczuwali płomień żywej wiary w naszych sercach, ale byśmy potrafili rozniecać ten płomień wiary w sercach naszych bliźnich. Niech blask, który bije od Zmartwychwstałego opromienia Wasze życie, przepełniając je wzajemną miłością i radością.

Grzegorz Przybysz

ks. Proboszcz