Informacja

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAM WSZYSTKICH PARAFIAN, ŻE W TYM ROKU UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W NASZEJ PARAFII NIE ODBĘDĄ SIĘ.

 Msze święte jak w niedziele: 730, 945, 1700

UWAGA: Z powodu wprowadzenia ograniczenia osób mogących brać udział we Mszach Św. do 5, proszę pozostać w domu.Wszystkie Msze będziemy sprawować tak, jak zostały zamówione intencje.

Wspierajmy się modlitwą, empatią i wrażliwością na potrzeby (także materialne) bliskich i sąsiadów. Prośmy Matkę Bożą Miłosierdzia o Jej opiekę i wstawiennictwo. 

Przyszła niedziela kończy oktawę Wielkanocy. To tzw. „niedziela przewodnia” lub „biała”, a z ustanowienia Kościoła Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zachęcam, aby w Kościołach Domowych (Rodzina) podjąć łaski Godziny Miłosierdzia rozważając opuszczenie Pana Jezusa w chwili śmierci na Krzyżu – i modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia prosząc o łaskę zatrzymania pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i w świecie. 

Św. Jan Paweł II mówił o Św. Faustyny Kowalskiej – Sekretarce Miłosierdzia: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”.

Święto Miłosierdzia Bożego 

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).