30 Lecie Caritas

„Miłosierdziem naprawiajmy świat”.
Papież Franciszek

Drodzy Przyjaciele Caritas Archidiecezji Poznańskiej!

Od 30 lat Caritas Archidiecezji Poznańskiej wielkodusznie podejmuje wezwanie Chrystusa „Bądźcie Miłosierni jak Ojciec wasz jest Miłosierny.” Jako ludzie wiary jesteśmy wsłuchani w słowa i przykład Jezusa, który pochylał się nad każdym potrzebującym pomocy. Caritas to piękne dzieło, podejmowane przez ludzi wierzących. Wielkim zaszczytem jest możliwość bycia przedłużeniem rąk Chrystusa, działając w Jego imieniu. Jest to praca niełatwa, wymagająca ogromnego poświęcenia, rezygnacji z własnej wygody i przyjemności, aby służyć bliźniemu. Papież Franciszek zachęca do odkrywania nowej „wyobraźni miłosierdzia”, która wyraża się nie tylko w skuteczności niesionej pomocy, ale w zdolności stawania się bliźnim dla każdego potrzebującego. Miłosierdzie może ocalić świat i człowieka,  ponieważ tylko miłość może wypełnić pustki i otchłanie ludzkiego serca. Wezwanie Chrystusa „Idź i ty czyń podobnie…” oznacza stawanie się bliźnim tego kto nie ma nikogo, komu odebrano człowieczeństwo i godność. Ewangelia miłosierdzia, pozostaje otwartą księgą którą nadal trzeba zapisywać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani aby stawać się żywymi pisarzami Ewangelii, niosącymi Dobrą Nowinę do każdego współczesnego człowieka.
Obchodząc 30 lecie Caritas Archidiecezji Poznańskiej pragnę podziękować Bogu za dzieła Caritas Archidiecezji. Dziękuję szczególnie za wszelkie wsparcie Kapłanom, Siostrom Zakonnym, pracownikom, wolontariuszom i dobrodziejom, którzy na przestrzeni 30 lat włączali się w działalność naszej Caritas. Dziękuję za wytrwałą i ofiarną pracę na rzecz potrzebującego człowieka. Powierzajmy to Dzieło i nas wszystkich Bożemu Miłosierdziu powtarzając z wiarą „Jezu Ufam Tobie.”

Z wyrazami szacunku
Ks. Marcin Janecki
Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej