Wielki Post

 

Wielki post – czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. W Kościele  zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą wielkiego postu. Tradycyjnie trwa do Wielkiej Soboty.

Post, modlitwa  i jałmużna, przedstawione  przez  Jezusa  w  Jego  kazaniu, są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.(…)Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w  naszym  życiu i  umożliwienia  Mu  „zamieszkiwania” z  nami  (por.  J  14,  23).  Post  oznacza  uwolnienie  naszej egzystencji  od  wszystkiego,  co  ją  przytłacza,  także  od przesytu informacji –prawdziwych czy fałszywych –i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela.(…)W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą”   Czasami, by dać  nadzieję,  wystarczy  być  „człowiekiem  uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na  kogoś  uwagę,  aby  podarować  uśmiech,  aby  powiedzieć  słowo,  które  by  dodało  otuchy,  aby  umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).(…) W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy,  by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.(…)

                                                                            Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021r.