Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021

 Dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii czas Bożego Narodzenia. Jednak tradycyjnie do 2 lutego śpiewać będziemy kolędy i pozostawimy bożonarodzeniowy wystrój w kościele.

Chrzest jest zaniedbywany w pamięci ludzkiej. Po samej uroczystości zostają tylko zdjęcia. Jak przebiegał mój chrzest? Co ważnego pozostało mi po tym sakramencie w dorosłym życiu? 

Jan Chrzciciel  głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Dziś jest moda na mocnych! Nie możesz być słaby, nie wolno Ci okazywać uczuć, bo inni mogą to wykorzystać; zawsze miej przewagę nad innymi, dla bezpieczeństwa i własnego spokoju; musisz mieć ostatnie zdanie i udowodnić, że prawda leży bo Twojej stronie – nawet, gdyby fakty przeczyły, to tylko gorzej dla faktów; studiując prawo uświadamiasz sobie, że nie najważniejszą jest PRAWDA obiektywna, lecz prawda Twojego klienta – w tym musisz być bezbłędny… i wiele, wiele innych porad można dziś usłyszeć, jako drogowskazy prowadzące do sukcesu…
 Jakże to odmienne od postawy proroka Jana: mam świadomość, że istnieje mocniejszy ode mnie, mocniejszy w miłości, mocniejszy w miłosierdziu przebaczającym grzechy; mocniejszy w cierpliwości oczekiwania na powrót grzesznika… Czyż nam ludziom znerwicowanym i zagonionym, działającym w logice fałszywej samowystarczalności, nie potrzeba na nowo uświadomić sobie tej prawdy: jest mocniejszy ode mnie, choć przychodzi do mnie jako słabszy? Stał się niemowlęciem jak to świętowaliśmy i świętujemy nadal! Lecz dziś zaproszeni jesteśmy by z zachwytu nad pokorą, prostotą, bezbronnością Boga, pójść dalej i przyjrzeć się konsekwencjom jakie płyną dla nas: On stał się jednym z nas, byśmy stali się jak On w godności, w byciu obdarowanym miłością. Czy naprawdę wierzę, że przez chrzest, który otrzymałem, niebo stało się otwarte dla mnie? Mam przystęp do samego źródła miłości – Boga. Jezus będąc w synowskiej relacji z Ojcem wprowadza nas w tę najintymniejszą więź, jaka łączy matkę i ojca z dziećmi. Co więcej Bóg zapragnął w mocy Ducha Świętego zamieszkać w nas. Czy sobie zdaję sprawę z tej godności? Bóg mówił i mówi nadal do mnie i do Ciebie: Tyś jest mój syn umiłowany, tyś jest ma córka umiłowana. Jakie to wywyższenie, jakaż godność. Ale też i zadanie wobec innych. Na mocy chrztu mam być świadkiem tej miłości, która pragnie każdego człowiek tak wywyższyć. Jest mały problem: czy jestem zdolny na takie uniżenie wobec drugiego, jakie wobec mnie przyjmuje stale Bóg?

Od momentu chrztu św. drogowskazem dla człowieka staje się osoba Jezusa Chrystusa. Słowa Jezusa, przykazanie miłości Boga i bliźniego, zapisane na kartach Ewangelii, będą wskazywały drogę do nieba. Wiara wymaga dzielenia się nią z innymi. Świadectwo, które dajemy, umacnia nie tylko naszą wiarę, ale potwierdza wiarę w innych.

W SKRÓCIE

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
W SKRÓCIE: Atmosfera w rodzinie, która kształtowana była w oparciu o Boga. Samotność i beznadziejność jako wynik ukształtowania rodziny na wzór wartości tego świata. Każdy dzień, a szczególnie niedziela powinna być przeżywana w rodzinnej jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzisiejszy szatański atak na rodzinę można porównać do herodowej zbrodni. Łączność z Bogiem uchroni każdą rodzinę przed zniszczeniem.

Życzenia bożonarodzeniowe

Jak będzie wyglądało Boże Narodzenie?

Czy pójdziemy na pasterkę i czy podzielimy się opłatkiem?

Takie pytania pojawiają się w rozmowach Polaków.

Jedno jest pewne. Takich świąt jeszcze nie przeżyliśmy!

Boże Narodzenie to szczególny czas, gdy zawsze spędzaliśmy czas z rodziną. W tym roku jednak będzie trochę inaczej. W wielu rodzinach Wigilia będzie miała bardzo kameralny charakter. Bo oto przychodzi do nas wszystkich, choć na to nie zasługujemy, daje nam Siebie samego i zaprasza do życia wiecznego. W Święta Bożego Narodzenia doświadczymy Jego szczególnej obecności, ale wierzymy, że przychodzi On do nas nieustannie zwłaszcza w Eucharystii. Pragnie tylko jednego: abyśmy Go przyjęli z największą miłością, na jaką potrafimy się zdobyć.

Dzieląc się wigilijnym opłatkiem, życzę wszystkim, aby Nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć. 

ks. Proboszcz

 

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGOZ OKAZJI UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 2020 ROKU

Umiłowani Archidiecezjanie!

Boże Narodzenie jest wyjątkowym świętem życia i nadziei. Tajemnica, którą teraz przeżywamy, pomaga nam doświadczać bliskości Boga oraz otwierać się na drugiego człowieka. W tych szczególnych chwilach uświadamiamy sobie, że chociaż tak dużo nas różni i niełatwo ze wszystkimi żyć zawsze w pokoju i zgodzie, to jednak łączy nas o wiele więcej niż dzieli. Wszyscy jesteśmy bowiem ukochani przez Boga, który z miłości do każdego z nas zechciał jako człowiek zamieszkać na ziemi.

Bóg przyszedł tutaj, by przynieść pokój sercom targanym niepokojem. Zechciał oświecić zawiłe ludzkie drogi, na których panuje mrok. Postanowił podarować radość tym, których dotyka smutek. I chociaż nie wszyscy rozpoznali Boga leżącego w małym Dziecku na sianie, to jednak On swoją miłością postanowił odwrócić bieg historii, myśląc o każdym ze swoich dzieci.

Drodzy Siostry i Bracia!

W czasie gdy świat walczy z pandemią, a nasze życie naznaczone jest rozmaitymi niepokojami, życzę Wam przede wszystkim zdrowia i zbawienia. Zdrowie jest potrzebne do dobrego spełniania codziennych obowiązków. Zbawienie jednakże jest o wiele cenniejsze. Dbałością o zdrowie możemy zapewnić sobie nawet sto lat życia na tym świecie, troską
o zbawienie natomiast – całą nieprzemijającą wieczność.

Życzę też nieustannego wzrostu w wierze. Człowiek wierzący widzi więcej, odkrywa głębszy sens tego, co go spotyka i mniej się zamartwia, ponieważ ufa Bogu, który potrafi pokonać to, co dla nas pozostaje stale nie do przezwyciężenia.

Życzę wreszcie wiele pochodzącej od Nowonarodzonego radości, obfitości duchowego światła i głębokiego pokoju serca.

Na nadchodzący Nowy Rok 2021 z serca Wam  b ł o g o s ł a w i ę!

                                                                                          † Stanisław Gądecki

                                                                               Arcybiskup Metropolita Poznański

Dla przypomnienia

Transmisje nabożeństw telewizyjne, radiowe i w Internecie

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w liturgii Mszy św., podajemy niektóre niedzielne transmisje nabożeństw w radiu, telewizji i w Internecie.

Msze św. z Archidiecezji Poznańskiej

 • Radio Emaus – transmisja z katedry poznańskiej w niedziele o godz. 10.00, radioemaus.pl
 • YouTube – transmisja z katedry poznańskiej w niedziele o godz. 8.00, 10.00, 12.15, 19.00, 20.30 www.youtube.com
 • TVP3 – transmisja z fary poznańskiej w niedziele o godz. 11.00
 • Facebook – transmisja dl Głuchych i Słabosłyszących z kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu w niedziele o godz. 15.00, https://pl-pl.facebook.com/poznaneffatha/
 • Msza Święta w rycie trydenckim, niedziela, godz. 15.00 (UWAGA: zmiana godziny, już nie 17.00), parafia Maryi Królowej w Poznaniu  –  https://www.facebook.com/pmk.poznan/

Msze św. ogólnopolskie

 • TVP 1 – w niedziele o godz. 7.00 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
 • Polskie Radio program 1 – w niedziele o godz. 9.00 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
 • Telewizja TRWAM – w niedziele o godz. 9.30
 • TVP Polonia – w niedziele o godz. 13.00
 • Stała transmisja z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze: http://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/
 • Sanktuarium na Wiktorówkach w Tatrach – w niedziele godz. 11.00: https://wiktorowki.dominikanie.pl/

Informacje o transmisjach Mszy św. z poszczególnych świątyń parafialnych znajdują się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych parafii.