BIERZMOWANIE

 

BIERZMOWANIE 2014

W środę 29 października 2014 r. na Mszy św. o godz. 1800,

ks. bp Grzegorz Balcerek udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Sakrament dojrzałości – po dwóch latach przygotowań, przyjęło 36 osób,

które obecnie uczą się w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych i trzeciej klasie Gimnazjalnej.

Na początku Eucharystii ks. biskupa powitał ks. proboszcz.

Następnie, w imieniu młodzieży o udzielenie sakrametu,

poprosili ks. biskupa rodzice jednego z kandydatów.

Podczas homilii ks. biskup mówił o mężnym wyznawaniu wiary oraz o przyszłości,

która jest przed młodzieżą. 

W procesji z daramii kandydaci przynieśli  dar ołtarza w postaci  wino, wodę oraz patenę z chlebem. 

Na zakończenie delegacja młodzieży wyraziła podziękowanie za udzielony sakrament Panu Bogu,

ks. biskupowi,  ks. proboszczowi, pani katechetce, panu organiście.

Całość zakończyła się ok. godz. 1930.

Na uroczystości obecny był również ks. dziekan  Marian Brdyś

oraz ks. Jacek Toś proboszcz parafii Dębno.

 

Lista bierzmowanych:

1. Bijak Aleksandra

2. Buchwald mateusz

3. Czekalska Natalia

4. Dolata Oliwia

5. Falbierska Dominika

6. Fiderek Marcin

7. Frąckowiak Kamila

8. Gabrysiak Wiktoria

9. Ginter Jolanta

10. Głaz Maciej

11. Goliński Krzysztof

12. Górnaś Kacper

13. Gutowska Kamila

14. Haremska Paulina

15. Jakubiak Agata

16. Kaczmarek Daria

17. Kaczmarek Korneliusz

18. Kępiński Tomasz

19. Kołczyk Krystian

20. Kropska Weronika

21. Łęgowska Katarzyna

22. Łukaszczyk Hubert

23. Malinowski Tomasz

24. Michalski Mateusz

25. Miłoszyk Martyna

26. Moś Aleksandra

27. Nawrocki Dawid

28. Puka Katarzyna

29. Rapiejko Marcin

30. Regulski Kamil

31. Rodziak Filip

32. Stanisławiak Zuzanna

33. Szlachetka Dominik

34. Tomaszewski Piotr

35. Wielińska Wiktoria

36. Zaworska Magdalena

 

 

 

BIERZMOWANIE 2012

18 września 2012 r. był ważnym dniem dla młodzieży z  naszej parafii.

Tego dnia młodzież klas III gimnazjum i I klasy ponadgimnazjalnej przyjęła

Sakrament Bierzmowania z rąk znanego nam dobrze J. E. ks. Bpa .

Zdzisława Fortuniaka. Przez ten Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, młodzież pragnęła,

«aby Duch Święty, którego otrzymała, umacniał je do wyznawania wiary

i do postępowania według jej zasad».

We wstępie do liturgii ks. Proboszcz,

który cierpliwie przygotowywał młodzież do przyjęcia bierzmowania,

podkreślił, że wszyscy regularnie uczestniczyli w spotkaniach pogłębiając życie duchowe.

W swojej homilii Bp. Fortuniak we właściwy sobie sposób przybliżył

zebranym tajemnicę tego sakramentu,

ujmując za serce swoimi ciepłymi słowami. Młodzież potwierdziła swoje wyznanie wiary,

a następnie kolejno podchodziła do Księdza Biskupa wraz ze świadkami po namaszczenie świętym olejem

– widzialnym znakiem obecności Ducha Świętego.

Wzruszające podziękowania młodzieży zakończyły tą podniosłą uroczystość w naszym kościele.

 

A oto lista bierzmowanych w  naszej parafii w 2012:

Adamczak Agnieszka,

Bogaczyk Paweł

Buchwald Jakub

Cerekwicka Aleksandra

Czubaj Klaudyna

Czubaj Miranda

Golińska Małgorzata

Graczyk Marcin

Grzybowska Jagoda

Jakubowska Magdalena

Kamiński Maciej

Kolenda Anita

Kolendowicz Klaudia

Kowalski Dawid

Kubacka Monika

Krzywosądzka Katarzyna

Pawlak Justyna

Pawłowska Patrycja

Regulski Wojciech

Rutkiewicz Mateusz

Nawrocki Szymon

Pawlak Szymon

Poch Patrycja

Ratajczak Adrian

Sobańska Wiktoria

Stanisławiak Dawid

Stanisławiak Marta

Szik Rafał

Sip Mateusz

Wiechciński Mateusz

Zawacki Grzegorz

Zaworska Joanna

 

 

 2 Luty

Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.  2 lutego przypada także Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

 

POLECAMY ŚWIADECTWO !