Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W tym roku liturgiczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie obchodzona 2 maja, a nie jak zwykle 3 maja, ponieważ tego dnia wypada niedziela wielkanocna, a w niedziele wielkanocne nie ma możliwości obchodzenia innych uroczystości.

 Z uwagi na to, że tegoroczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbiega się z obchodem IV niedzieli wielkanocnej, zgodnie z zasadami podanymi w „Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych” Mszału Rzymskiego uroczystość maryjna powinna być obchodzona następnego dnia, czyli w poniedziałek, 4 maja.

Jednakże na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej pozwoliła, aby Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w 2020 roku była obchodzona w sobotę, 2 maja.

W dekrecie Kongregacji czytamy: „Na prośbę J. E. Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 3 kwietnia 2019 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka, po uważnym zbadaniu prośby, chętnie udzielamy zgody, aby w nadchodzącym roku, tzn. 2020, kiedy to obchodzona 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski zbiega się z IV Niedzielą Wielkanocną, uroczystość ta mogła być obchodzona w przeddzień tego dnia, tzn. 2 maja” – czytamy w dokumencie.

Dlatego w sobotę 2 maja obchodzić będziemy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski; Msze święte w naszym kościele o 900 i 1500. Wieczorna Msza święta już z niedzieli.

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

W ramach obchodów Roku Jana Pawła II zamiast zaplanowanej na sobotę, 9 maja br. konferencji, w tym dniu Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej będzie dziękować Bogu za dar św. Jana Pawła II, naszego Patrona. O godz. 10:00 w katedrze poznańskiej zostanie odprawiona Msza św., po niej konferencja i nabożeństwo majowe. Zapraszamy do duchowej łączności poprzez transmisję na żywo z Katedry na www.youtube.com Chętne osoby mogą uczestniczyć w liturgii w katedrze zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Nie możemy jednak zagwarantować wejścia do katedry. Zachęcamy także do indywidualnej modlitwy, lektury dokumentów Papieża oraz obejrzenia filmu o św. Janie Pawle II. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

(J 20,29)

  Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

  Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

      Jednym z palących pytań, jakie często dziś pojawiają się w stosunku do rodziny i Kościoła jest pytanie dotyczące tożsamości wspólnoty, a także jej atrakcyjności… Trwanie w nauce Apostołów, czyli wierność wierze i tradycji, która jest tak niezwykle krucha! Trwanie we wspólnocie odnosi się natomiast do wysiłku na rzecz budowania jedności. Każda wspólnota Kościoła (wspólnota rodzinna) prędzej czy później schodzi na manowce, gdy inne sprawy (także te materialne) stają w pierwszej kolejności przed Eucharystią czy modlitwą! Wspólnota ducha prowadzi bardzo naturalnie do wspólnoty materialnej. 

      Jest w nas wiele niedowiarstwa, u źródeł którego jest brak ufności w człowieka. Zachwiane zaufanie jest bardzo trudno odbudować. Niedowierzanie Tomasza nie rodzi się z braku ufności – on przeciera oczy ze zdumienia. Wiele wydarzeń wymyka się naszemu rozumowi. Uczniowie czekali biernie na cud – widzieli i wiedzieli, że ich Mistrz umarł. Zawalił się cały ich plan, czuli się bezradni. Tomasz nie znosi stanu bierności. Jest jedynym, który wychodzi z wieczernika. Niedowiarstwo i niedowierzanie nie są tym samym. Niedowiarek ma zawsze jakieś „ale”. Tomasz zaś poszukuje znaków, argumentów. Poszukiwania wydobywają z człowieka ukryte pokłady energii, siły, dobra. Ileż pytań rodzi się codziennie w naszych sercach? Szukajmy odpowiedzi w postawie otwartości. Rzeczywistość i tak nas zaskakuje.  Jezus wielokrotnie ukazywał się uczniom i dawał dowody, że prawdziwie zmartwychwstał a niewierny Tomasz niech będzie patronem naszego poszukiwania.

Informacja

UWAGA:

Według nowych rozporządzeń od poniedziałku we Mszach świętych i nabożeństwach może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2; w naszym kościele – 13 osób w kościele i 2 osoby w salce.