Ksiądz na sygnale

„Ksiądz na sygnale” – pod takim hasłem od 28 marca funkcjonuje specjalna infolinia

W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw wszystkim, którzy potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy i umocnienia w związku z panującą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa.

Sytuacja, w której mamy ograniczony dostęp do życia sakramentalnego, a życie duszpasterskie w parafiach jest utrudnione, wśród wielu ludzi rodzą się pytania dotyczące sakramentu pokuty, Komunii Świętej duchowej, przeżywania transmisji Mszy Świętej on-line lub liturgii domowej. Wielu ludzi potrzebuje duchowej rozmowy i umocnienia.

Mamy nadzieję, że rozmowa z kapłanem przez telefon – na ile to możliwe – przyniesie odpowiedzi na nurtujące pytania oraz będzie duchowym umocnieniem dla wszystkich, którzy z tej formy pomocy skorzystają.

30 Lecie Caritas

„Miłosierdziem naprawiajmy świat”.
Papież Franciszek

Drodzy Przyjaciele Caritas Archidiecezji Poznańskiej!

Od 30 lat Caritas Archidiecezji Poznańskiej wielkodusznie podejmuje wezwanie Chrystusa „Bądźcie Miłosierni jak Ojciec wasz jest Miłosierny.” Jako ludzie wiary jesteśmy wsłuchani w słowa i przykład Jezusa, który pochylał się nad każdym potrzebującym pomocy. Caritas to piękne dzieło, podejmowane przez ludzi wierzących. Wielkim zaszczytem jest możliwość bycia przedłużeniem rąk Chrystusa, działając w Jego imieniu. Jest to praca niełatwa, wymagająca ogromnego poświęcenia, rezygnacji z własnej wygody i przyjemności, aby służyć bliźniemu. Papież Franciszek zachęca do odkrywania nowej „wyobraźni miłosierdzia”, która wyraża się nie tylko w skuteczności niesionej pomocy, ale w zdolności stawania się bliźnim dla każdego potrzebującego. Miłosierdzie może ocalić świat i człowieka,  ponieważ tylko miłość może wypełnić pustki i otchłanie ludzkiego serca. Wezwanie Chrystusa „Idź i ty czyń podobnie…” oznacza stawanie się bliźnim tego kto nie ma nikogo, komu odebrano człowieczeństwo i godność. Ewangelia miłosierdzia, pozostaje otwartą księgą którą nadal trzeba zapisywać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani aby stawać się żywymi pisarzami Ewangelii, niosącymi Dobrą Nowinę do każdego współczesnego człowieka.
Obchodząc 30 lecie Caritas Archidiecezji Poznańskiej pragnę podziękować Bogu za dzieła Caritas Archidiecezji. Dziękuję szczególnie za wszelkie wsparcie Kapłanom, Siostrom Zakonnym, pracownikom, wolontariuszom i dobrodziejom, którzy na przestrzeni 30 lat włączali się w działalność naszej Caritas. Dziękuję za wytrwałą i ofiarną pracę na rzecz potrzebującego człowieka. Powierzajmy to Dzieło i nas wszystkich Bożemu Miłosierdziu powtarzając z wiarą „Jezu Ufam Tobie.”

Z wyrazami szacunku
Ks. Marcin Janecki
Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Informacja

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAM WSZYSTKICH PARAFIAN, ŻE W TYM ROKU UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W NASZEJ PARAFII NIE ODBĘDĄ SIĘ.

 Msze święte jak w niedziele: 730, 945, 1700

UWAGA: Z powodu wprowadzenia ograniczenia osób mogących brać udział we Mszach Św. do 5, proszę pozostać w domu.Wszystkie Msze będziemy sprawować tak, jak zostały zamówione intencje.

Wspierajmy się modlitwą, empatią i wrażliwością na potrzeby (także materialne) bliskich i sąsiadów. Prośmy Matkę Bożą Miłosierdzia o Jej opiekę i wstawiennictwo. 

Przyszła niedziela kończy oktawę Wielkanocy. To tzw. „niedziela przewodnia” lub „biała”, a z ustanowienia Kościoła Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zachęcam, aby w Kościołach Domowych (Rodzina) podjąć łaski Godziny Miłosierdzia rozważając opuszczenie Pana Jezusa w chwili śmierci na Krzyżu – i modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia prosząc o łaskę zatrzymania pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i w świecie. 

Św. Jan Paweł II mówił o Św. Faustyny Kowalskiej – Sekretarce Miłosierdzia: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”.

Święto Miłosierdzia Bożego 

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Życzenia Wielkanocne

„Raduj sie ziemo,
opromieniona tak niezmiernym blaskiem”

W Zmartwychwstaniu Chrystusa dokonało się nasze zbawienie. Jezus mówi nam „Oto wszystko czynię nowe” (Ap 21,5). Przesłanie to napełnia nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją, że przez pusty grób staliśmy się prawdziwie dziećmi Bożymi i została nam otwarta brama do niewyczerpanego źródła nowego życia, z którego możemy obficie zaczerpnąć dzięki bezgranicznej miłości Boga, która wszystko zwycięża, rozprasza mroki świata, daje odwagę oraz pełnię życia i działania.

W tegoroczną Uroczystość Paschalną i tak trudnym dla nas okresie pandemii  życzę Wam wszystkim  wielu nowych sił i natchnień od Zmartwychwstałego Pana, abyśmy – umocnieni Jego darem niezwyciężonego życia – nie tylko odczuwali płomień żywej wiary w naszych sercach, ale byśmy potrafili rozniecać ten płomień wiary w sercach naszych bliźnich. Niech blask, który bije od Zmartwychwstałego opromienia Wasze życie, przepełniając je wzajemną miłością i radością.

Grzegorz Przybysz

ks. Proboszcz

 

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2020 ROKU

Drodzy Archidiecezjanie!

Zmartwychwstanie Pańskie jest najważniejszą prawdą chrześcijańskiej wiary. Ono daje nam niewzruszoną nadzieję, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do Chrystusa, Dawcy życia wiecznego. Wiara w tę prawdę jest najistotniejszą sprawą naszego życia, bo ona nadaje nam jasny kierunek. Bez niej bylibyśmy podobni do kapitana statku, który wprawdzie umie żeglować, ale zapomniał dokąd płynie.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest świętowaniem Życia, które pokonało śmierć. Moc tego Życia zbudziła Chrystusa ze snu śmierci i przed każdym z nas otworzyła drogę ku wiecznemu życiu w pokoju i szczęściu.

Drodzy Siostry i Bracia!

W obliczu panującej u nas epidemii warto przypomnieć myśl św. Augustyna, który mówi, że chrześcijanom nie jest oszczędzone cierpienie, ponieważ życie wiarą oznacza odwagę głębszego podejścia do życia i wydarzeń dziejowych. Jednak tylko w ten sposób – doświadczając cierpienia – poznajemy życie w jego głębi, w jego pięknie, z wielką nadzieją, jaką budzi Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Wierzący znajduje się zatem między dwoma biegunami: z jednej strony zmartwychwstanie, które już jest obecne i działa w nas, a z drugiej strony, pilna potrzeba włączenia się w proces, który prowadzi wszystkich i wszystko ku pełni. Podobnie jak całe stworzenie cierpi niczym w bólach rodzenia, tak również my wzdychamy w oczekiwaniu na odkupienie naszego ciała, na nasze odkupienie i nasze zmartwychwstanie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam wszystkim autentycznej radości Wielkiej Nocy, która pomoże nam wszystkim przezwyciężać trudności obecnego czasu i urzeczywistniać szlachetne, ludzkie marzenia. Szczególnie myślę w tych dniach o zmarłych i rodzinach, które straciły swoich bliskich, jak również o wszystkich chorych, o osobach odbywających kwarantannę oraz o pracownikach służby medycznej, którzy z poświęceniem otaczają troską tych, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie. Ufam, że obecne doświadczenie – przeżywane w duchu wiary oraz wzajemnej miłości i solidarności – przyczyni się do umocnienia i uświęcenia każdego z nas.

Modlę się za Was wszystkich i życzę błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

                                                                                               † Stanisław Gądecki

                                                                                   Arcybiskup Metropolita Poznański