Święta Bożego Narodzenia to choinka, prezenty, suto zastawiony stół i spotkania w rodzinnym gronie. Święta to również czas rozmyśleń, życzliwości oraz przebaczania. Z przebaczaniem bywa bardzo różnie. Niekiedy latami nosimy w sercu mocno zakorzenioną urazę do bliskich i nie potrafimy pierwsi wyciągnąć ręki na zgodę. Czy Wigilia to ten właśnie odpowiedni, magiczny czas, aby przebaczyć? Boże Narodzenie jest doskonałym czasem, aby spróbować zrobić chociaż ten pierwszy krok. I tego Wam wszystkim życzymy Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten magiczny czas, który dał nam Chrystus obfituje w spotkania z bliskimi i odpoczynek.

 24 listopada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego

 Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Obchodzimy je na zakończenie roku liturgicznego, aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec wszystkiego, co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzonym i przyrodzonym posiada i czego się spodziewa.

Jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach dzieci Bożych. Nie wyobrażajmy sobie jednak tego królowania na sposób ludzki. Chrystus nie dominuje ani nie chce się narzucać, ponieważ nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego królestwo – to pokój, radość, sprawiedliwość. Chrystus, nasz Król, nie oczekuje od nas pustych słów, lecz czynów, ponieważ nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21).

Prośmy dziś naszego Króla, aby uczynił nas pokornymi i gorliwymi współpracownikami w Bożym zamiarze jednoczenia tego, co rozbite, ratowania tego, co utracone, porządkowania tego, w co człowiek wprowadził nieporządek.

Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze święte o 930 i na cmentarzu o 1100 z procesją żałobną.

W sobotę przypada Dzień Zaduszny.

Msze święte w tym dniu o 900 , 1700 i o 1900 na cmentarzu z procesją żałobną za zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych od 1200 do 2400 we wszystkich kościołach ci, którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować jeden raz i za jednego zmarłego, za nawiedzenie tego kościoła i równoczesne zmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga .