Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej

Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w Naszej Parafii 20-21.07.2019

Do wydarzenia Peregrynacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu.  W dniach od 13-19.07.2019 roku modliliśmy się na Misjach św. które przygotowywały nas do Peregrynacji  pod hasłem ” Z Maryją w nowe czasy”.
Kopię Cudownego Obrazu, a w nim Matkę Bożą powitaliśmy w bardzo licznym gronie parafian, zespołów parafialnych,delegacje parafian przejęły z kaplicy kopię Obrazu i przy atmosferze ogólnego wzruszenia aż do łez prawie wszystkich obecnych, pod przewodnictwem Bp. Grzegorza Balcerka,  przeszliśmy około 400 m drogę w procesji niosąc Obraz Matki Bożej aż do świątyni.
Witając Matkę Bożą w kopii ikony Jasnogórskiej prosiliśmy, aby Matka Boża przyszła ze skuteczną pomocą wszystkim rodzinom naszej parafii, aby były silne Bogiem, aby były twierdzami żywej wiary, by we wszystkich rodzinach było szanowane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Prosiliśmy, aby zagubieni religijnie pojednali się z Bogiem i odnaleźli na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła.
Niech świadectwem tego co przeżywała wspólnota parafialna będzie treść pożegnania : „Stajemy przed Tobą wdzięczni za dar goszczenia Twojego cudownego wizerunku wśród nas, w naszym Kościele, w naszych wioskach i w naszych sercach. Przyszłaś do nas, aby się z nami modlić, z nami czuwać, dziękować dobremu Bogu za łaski i prosić Go o błogosławieństwo. Byłaś z nami w dostojnej, bogatej Liturgii Mszy Św. powitania Twojego Oblicza. Byłaś wczoraj, w czasie Apelu Jasnogórskiego, wieczornego czuwania dzieci i młodzieży, nocnej liturgii . Byłaś tu z nami w czasie cichego, osobistego, nocnego czuwania. Modliłaś się z nami za chorych i osoby starsze, za powołania kapłańskie i zakonne.  Słuchałaś naszych próśb, naszego dziękczynienia i naszego zawierzenia. Przed swoje Święte, kochające Oblicze przyjęłaś wszystkich cierpiących, chorych i zagubionych. Cieszyłaś się z cieszącymi i płakałaś z płaczącymi. Poznałaś nasze codzienne bolączki, trudy i cierpienia. Wierzymy, że oddasz je Swojemu Umiłowanemu Synowi, że weźmiesz je ze sobą w dalszą drogę. Wierzymy, że o nas nie zapomnisz i chodź wyruszyłaś już w dalszą drogę – pozostaniesz z nami w naszych myślach i naszych sercach.”

Ufamy, że to doświadczenie szczególnej obecności i bliskości Maryi, będzie wydawać Błogosławione Owoce w dalszej historii naszej jeszcze młodej Wspólnoty Parafialnej.

Galeria dostępna tutaj >>>