PIELGRZYMKA

Parafia św. Ojca Pio w Poznaniu i koordynator Grup Modlitwy św. Ojca Pio – organizuje pielgrzymkę do Włoch w ramach narodowej pielgrzymki do św.Ojca Pio. W terminach; 9 -14 października 2018r. – samolotowa,  oraz 8 -16 października 2018r. – autokarowa. Programy są na stronie parafii;

Samolotowa  :  pio.archpoznan.pl

Autokarowa : pio.archpoznan.pl
Więcej informacji i zapisy; Ks. Andrzej Herkt tel.608 398 930

Umiłowani Archidiecezjanie!

Nasza archidiecezja przeżywa w tym roku jubileusz 1050-lecia powołania do istnienia – pierwszego na ziemiach polskich – biskupstwa w Poznaniu. Z tej okazji razem dziękujemy za wspólnotę wiary oraz za wszelkie łaski, jakie z dobroci Pana Boga otrzymaliśmy na przestrzeni dziejów. Na nowo odkrywamy i poznajemy dziedzictwo i misję Kościoła, uświadamiając sobie jednocześnie wielką dobroć Boga, który przez sprawowanie sakramentów świętych i głoszenie słowa Bożego prowadzi nas do zbawienia.  Za nami jest już wiele jubileuszowych wydarzeń. Odbyły się w sesje naukowe, misja ewangelizacyjna w naszym mieście, kongres parafialnych rad duszpasterskich oraz nade wszystko parafialne dziękczynienie za dar biskupstwa poznańskiego, które miało miejsce w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czego zewnętrznym znakiem było bicie dzwonów o godzinie 20.00 w całej Archidiecezji Poznańskiej.
czytaj dalej

Czas wakacji:

Za tydzień rozpoczyna się dla wielu z Was czas urlopów i wypoczynku. Także i w takim czasie należy chwalić Boga. Parafrazując myśl św. Pawła, należy czynić wszystko na chwałę Boga. Pamiętajmy o Bogu tam, gdzie spędzamy nasze urlopy. Warto też zapoznać się z miejscowymi zwyczajami i historią, w której niewątpliwie znajduje się i pierwiastek religijny.

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa – Kościół obchodzi uroczystość:

Zesłania Ducha Świętego.

Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało “uzbrojone mocą z wysoka” a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm – wspólnotę. Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap – czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz “do dzieła, które im wyznaczyłem”, czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie Pisma świętego.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego jest szczególnym czasem świętowania i składania Panu Bogu dziękczynienia za 1050 lat istnienia pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa w parafiach Archidiecezji Poznańskiej. Zewnętrznym wyrazem parafialnego świętowania jest uroczysta liturgia Mszy Świętej z Wigilii Zesłania Ducha Świętego oraz bicie dzwonów kościelnych o godzinie 2100 we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji Poznańskiej.

Jutro drugi dzień Zielonych Świątek – święto NMP Matki Kościoła. Msza święta w tym dniu o 1800

Pierwsza Komunia św.

W dniu wczorajszym tj.13 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci po raz pierwszy w sposób uroczysty przystąpiły do Komunii Św.  Dziękujmy Panu Bogu za Wielką Łaskę jaką otrzymały dzieci, a przez Nie cała nasza parafia i prośmy aby jak najczęściej zapraszały do swoich serc Pana Jezusa przez całe swoje życie, przystępując do Sakramentów.

Od niedzieli uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do piątku włącznie dzieci pierwszokomunijne przeżywają swój Biały Tydzień . Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Msze Św. o godz. 19.00. i Nabożeństwo Majowe.

 

 

     

CHRZEST

KOMUNIA ŚWIĘTA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

BIERZMOWANIE

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

POGRZEB

POGRZEB