Pielgrzymka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych do Gostynia. 15.09.2020r.

Powiat gostyński decyzją ministerstwa zdrowia – znalazł się w żółtej strefie, a to oznacza dodatkowe obostrzenia i limity. Zwiększony zostanie za to dystans społeczny – do 2 metrów. Zmiany obowiązują od soboty, 12 września.

Przypominamy, o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu odpowiedniego dystansu między uczestnikami nabożeństwa. 

Osoby, które tego dnia będą uczestniczyły w modlitwie, w Bazylice, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do sekretariatu Caritas.    ( do poniedziałku 14.09.)  

Osoby chore, starsze i niepełnosprawne zachęcamy do duchowego uczestnictwa we Mszy św., która będzie transmitowana 15 września o godz. 11:00 na antenie TVP3 Poznań. Dodatkowo o godz. 10:30 zostanie odmówiony różaniec w intencji wszystkich osób chorych, starszych i cierpiących. 

Ze względu na obostrzenia dotyczące pandemii jedynym i centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia z nabożeństwem.

 

          Z wyrazami szacunku Ks. Marcin Janecki

         Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej  

List pasterski

BUDUJMY WIĘZI!

List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel przypomina o naszej odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania miłości. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia.

Czytaj dalejList pasterski

Pomoc dla Bejrutu

 W związku z ogłoszeniem przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w dniu 16.08.2020 r. zostaje zorganizowana  zbiórka na rzecz poszkodowanych w wyniku wybuchu w Bejrucie.

Ofiary można też dokonać wpłacając na konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej o numerze 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297 z dopiskiem „Pomoc dla Bejrutu”.