Archidiecezja Poznańska organizuje kolejną Archidiecezjalną pielgrzymkę do Ziemi Świętej

  W dniach od 26 stycznia do 2 lutego 2020 roku.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce szczególnie katechetów i nauczycieli oraz
wszystkich, którzy w Ziemi Świętej jeszcze nie byli.
Przekazujemy kilka informacji na temat pielgrzymki:
1. Termin od 26 stycznia do 2 lutego 2020 r. (wylot i przylot – Poznań). W Ziemi Świętej
poruszamy się autokarem.
2. Cena 1930 PLN + 780 USD – dla grupy liczącej 20 – 24 osób; 1890 PLN + 730 USD – dla
grupy liczącej 25 – 29 osób; 1850 PLN + 700 USD – dla grupy liczącej 30 – 34 osób;
18300 PLN + 670 USD – dla grupy liczącej 35 – 39 osób; 1800 PLN + 650 USD – dla
grupy liczącej min. 40 osób. W tej cenie są wliczone wszystkie opłaty i trzy posiłki
dziennie.
3. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza Kanclerza
tel. 61/851-28-00 lub 601-72-833. Prośba o wstępne zgłaszanie liczby uczestników do
końca września 2019 roku.
4. Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:
*  imię i nazwisko
* Pesel
*  adres zamieszkania z kodem pocztowym
* numer i seria paszportu oraz data wydania i ważności paszportu (paszport musi być
* ważny przynajmniej do 2 sierpnia 2020 r.).
* telefon kontaktowy
 * wpłata 500,- zł
5. Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.
6. Informacja o pielgrzymce dostępna jest na stronie Archidiecezji www.archpoznan.pl.
Dziękujemy za pomoc w organizowaniu kolejnej Archidiecezjalnej pielgrzymki.
ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Program pielgrzymki ⇒⇒⇒

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

KSIĘDZA ARCYBISKUPA METROPOLITY

 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita w ostatnim czasie przebył poważne zapalenie płuc. Obecnie stan zdrowia uległ poprawie i Jego Ekscelencja weźmie udział w rozpoczynającym się dzisiaj Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W najbliższych tygodniach przechodzić będzie jeszcze jednak rekonwalescencję.

Ksiądz Arcybiskup dziękuje z całego serca wszystkim kapłanom, wspólnotom parafialnym i zakonnym, członkom ruchów i stowarzyszeń, chorym i cierpiącym oraz wszystkim wiernym za wszelką modlitwę, jak również za każde dobre słowo, prosząc równocześnie o dalsze duchowe wsparcie jego posługi w Kościele.

                                                                                                              Prałat dr Ireneusz Dosz

                                                                                                                        Kanclerz Kurii

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

 

Kochani Parafianie i Goście odwiedzający naszą stronę!
    Piękna i głęboka Tajemnica Bożego Narodzenia staje się po raz kolejny naszym udziałem.  Św. Jan Paweł II tak wołał: „Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się!”.                          
  W atmosferze przepełnionej dziękczynieniem składanym Panu Bogu za dar  Bożego Narodzenia prosimy przyjmijcie  drodzy Parafianie i wszyscy Goście najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje Was swoją łaską, pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami, potrzebnym zdrowiem. Matka Najświętsza niech wyprasza dary nieba, a Święty Józef,  niech nam zawsze ukazuje Chrystusa jako nowo narodzonego Zbawiciela świata. Bóg staje się człowiekiem i przez to, uczy nas, że najważniejsza jest miłość. Tworząc w rodzinie wspólnotę przyjaźni i miłości możemy każdego dnia doświadczać mądrości słów błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: „zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, wielu dobrych, dzielonych z najbliższymi, chwil radości, pokoju i wzruszenia, nie tylko w świątecznym czasie, ale i każdego dnia Nowego 2019 Roku.

 życzą: ks. Proboszcz  Grzegorz Przybysz oraz Administrator

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

Z OKAZJI

UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 2018 ROKU

Umiłowani Archidiecezjanie!

Boże Narodzenie, które w tych dniach z radością przeżywamy, to wielkie święto wiary. Wiara bowiem pozwala nam zatrzymać się w codziennym biegu naszych wielkich i małych spraw, by w małym Dziecku, spoczywającym w betlejemskim żłobie, dostrzec niezmierzonego i niepojętego Boga, który z miłości do nas zechciał wśród nas zamieszkać. To również święto prawdziwej nadziei. Każdego przecież dnia przychodzi nam zmagać się z problemami, które niejednokrotnie znacznie przekraczają nasze ograniczone możliwości. Jako chrześcijanie w naszej bezradności nie tracimy jednak ducha, gdyż uświadamiamy sobie, że niewielkie rączki małego Jezusa są w istocie potężnymi dłońmi wszechmocnego Boga, który potrafi rozwiązać wszystko, czego my nie potrafimy. To wreszcie święto pełnej szczęścia miłości, które przypomina nam, że chociaż sami z siebie na to nie zasługujemy, to jednak jesteśmy, wszyscy bez wyjątku, niezmiernie przez Boga umiłowani. Promieniejąca ze stajenki Boża miłość udziela się w tym pięknych chwilach naszym rodzinom, gromadzi nas przy wspólnym stole, budzi pragnienie wzajemnego przebaczenia i sprawia, że wzajemnie obdarowujemy się dobrem.

Drodzy Siostry i Bracia! W tych pięknych chwilach, życzę Wam zatem wiele wiary – pozwalającej zobaczyć to, czego oczami ciała zobaczyć się nie da, wiele nadziei – niosącej pokój w sytuacjach, w których o pokój najtrudniej i wiele miłości – potrafiącej przezwyciężać to wszystko, co tylko miłość przezwyciężyć potrafi. Niech nowonarodzone Dziecię Jezus, w które z intensywnością w tych dniach się wpatrujemy, weźmie w swoje ręce i przeniknie boską mocą całą Waszą codzienną egzystencję, obdarowując chwilami tak potrzebnego wytchnienia, udzielając głębokiej pokoju i prawdziwego radości.

Życzę też wiele mocy Ducha Świętego do wiernego pełnienia codziennych obowiązków, a także wszelkiej doczesnej pomyślności.

Na nadchodzący Nowy Rok 2019 z serca Wszystkim błogosławię!

                                                                                         + Stanisław Gądecki

                                                                               Arcybiskup Metropolita Poznański

Słowo Rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
na uroczystość Narodzenia Pańskiego 2018 roku

< Otwórz plik >

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.  Wprowadził ją do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Uroczystość ta miała w swoim charakterze przeciwstawić się ówczesnym silnym tendencjom ateistycznym i laickim i wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.

Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

 

 

CHRZEST

KOMUNIA ŚWIĘTA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

BIERZMOWANIE

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

POGRZEB

POGRZEB