Niedziela Miłosierdzia Bożego

(J 20,29)

  Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

  Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

      Jednym z palących pytań, jakie często dziś pojawiają się w stosunku do rodziny i Kościoła jest pytanie dotyczące tożsamości wspólnoty, a także jej atrakcyjności… Trwanie w nauce Apostołów, czyli wierność wierze i tradycji, która jest tak niezwykle krucha! Trwanie we wspólnocie odnosi się natomiast do wysiłku na rzecz budowania jedności. Każda wspólnota Kościoła (wspólnota rodzinna) prędzej czy później schodzi na manowce, gdy inne sprawy (także te materialne) stają w pierwszej kolejności przed Eucharystią czy modlitwą! Wspólnota ducha prowadzi bardzo naturalnie do wspólnoty materialnej. 

      Jest w nas wiele niedowiarstwa, u źródeł którego jest brak ufności w człowieka. Zachwiane zaufanie jest bardzo trudno odbudować. Niedowierzanie Tomasza nie rodzi się z braku ufności – on przeciera oczy ze zdumienia. Wiele wydarzeń wymyka się naszemu rozumowi. Uczniowie czekali biernie na cud – widzieli i wiedzieli, że ich Mistrz umarł. Zawalił się cały ich plan, czuli się bezradni. Tomasz nie znosi stanu bierności. Jest jedynym, który wychodzi z wieczernika. Niedowiarstwo i niedowierzanie nie są tym samym. Niedowiarek ma zawsze jakieś „ale”. Tomasz zaś poszukuje znaków, argumentów. Poszukiwania wydobywają z człowieka ukryte pokłady energii, siły, dobra. Ileż pytań rodzi się codziennie w naszych sercach? Szukajmy odpowiedzi w postawie otwartości. Rzeczywistość i tak nas zaskakuje.  Jezus wielokrotnie ukazywał się uczniom i dawał dowody, że prawdziwie zmartwychwstał a niewierny Tomasz niech będzie patronem naszego poszukiwania.

Informacja

UWAGA:

Według nowych rozporządzeń od poniedziałku we Mszach świętych i nabożeństwach może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2; w naszym kościele – 13 osób w kościele i 2 osoby w salce.

Ksiądz na sygnale

„Ksiądz na sygnale” – pod takim hasłem od 28 marca funkcjonuje specjalna infolinia

W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw wszystkim, którzy potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy i umocnienia w związku z panującą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa.

Sytuacja, w której mamy ograniczony dostęp do życia sakramentalnego, a życie duszpasterskie w parafiach jest utrudnione, wśród wielu ludzi rodzą się pytania dotyczące sakramentu pokuty, Komunii Świętej duchowej, przeżywania transmisji Mszy Świętej on-line lub liturgii domowej. Wielu ludzi potrzebuje duchowej rozmowy i umocnienia.

Mamy nadzieję, że rozmowa z kapłanem przez telefon – na ile to możliwe – przyniesie odpowiedzi na nurtujące pytania oraz będzie duchowym umocnieniem dla wszystkich, którzy z tej formy pomocy skorzystają.

30 Lecie Caritas

„Miłosierdziem naprawiajmy świat”.
Papież Franciszek

Drodzy Przyjaciele Caritas Archidiecezji Poznańskiej!

Od 30 lat Caritas Archidiecezji Poznańskiej wielkodusznie podejmuje wezwanie Chrystusa „Bądźcie Miłosierni jak Ojciec wasz jest Miłosierny.” Jako ludzie wiary jesteśmy wsłuchani w słowa i przykład Jezusa, który pochylał się nad każdym potrzebującym pomocy. Caritas to piękne dzieło, podejmowane przez ludzi wierzących. Wielkim zaszczytem jest możliwość bycia przedłużeniem rąk Chrystusa, działając w Jego imieniu. Jest to praca niełatwa, wymagająca ogromnego poświęcenia, rezygnacji z własnej wygody i przyjemności, aby służyć bliźniemu. Papież Franciszek zachęca do odkrywania nowej „wyobraźni miłosierdzia”, która wyraża się nie tylko w skuteczności niesionej pomocy, ale w zdolności stawania się bliźnim dla każdego potrzebującego. Miłosierdzie może ocalić świat i człowieka,  ponieważ tylko miłość może wypełnić pustki i otchłanie ludzkiego serca. Wezwanie Chrystusa „Idź i ty czyń podobnie…” oznacza stawanie się bliźnim tego kto nie ma nikogo, komu odebrano człowieczeństwo i godność. Ewangelia miłosierdzia, pozostaje otwartą księgą którą nadal trzeba zapisywać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani aby stawać się żywymi pisarzami Ewangelii, niosącymi Dobrą Nowinę do każdego współczesnego człowieka.
Obchodząc 30 lecie Caritas Archidiecezji Poznańskiej pragnę podziękować Bogu za dzieła Caritas Archidiecezji. Dziękuję szczególnie za wszelkie wsparcie Kapłanom, Siostrom Zakonnym, pracownikom, wolontariuszom i dobrodziejom, którzy na przestrzeni 30 lat włączali się w działalność naszej Caritas. Dziękuję za wytrwałą i ofiarną pracę na rzecz potrzebującego człowieka. Powierzajmy to Dzieło i nas wszystkich Bożemu Miłosierdziu powtarzając z wiarą „Jezu Ufam Tobie.”

Z wyrazami szacunku
Ks. Marcin Janecki
Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej