Archidiecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej

W WIELKIM TYGODNIU W JEROZOLIMIE W DNIACH 7 – 18.04.2017 R.

Archidiecezja Poznańska organizuje kolejną Archidiecezjalną pielgrzymkę,

tym razem będzie to Ziemia Święta w Wielkim Tygodniu w Jerozolimie,

w dniach od 7 do 18 kwietnia 2017 roku.

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno Kapłanów, jak i wiernych świeckich,

szczególnie tych, którzy w Ziemi Świętej jeszcze nie byli.

 

Podstawowe informacje

Termin od 7 do 18 kwietnia 2017 r. (wylot i przylot – Warszawa).

Cena 1150 USD + 2200 zł).

Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza Kanclerza

tel. 61/851-28-00 lub (601) 772-833.

 

Prośba o wstępne zgłaszanie liczby uczestników do końca września 2016 roku.

Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:

imię i nazwisko

data i miejsce urodzenia

adres zamieszkania z kodem pocztowym

numer i seria paszportu oraz data wydania i ważności paszportu

(paszport musi być ważny przynajmniej do 20 października 2017 r.).

telefon kontaktowy

wpłata 500,- zł

Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra z Ornontowic.

 

ZOBACZ PROGRAM >>>>

VIII Niedziela zwykła. Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Trzy Osoby w Jednej. Dla wielu to absurd. Dla nas, chrześcijan, prawda wiary.

Wielka tajemnica, której nie sposób zrozumieć człowiekowi.

„Dogmat o Trójcy Świętej ukształtował się dopiero w IV wieku

słowo „Trójca” nie jest przecież imieniem Boga, a próbą zarysowania niezgłębionej Tajemnicy.

Jeżeli ktoś mi powie, że to jest trudne do zrozumienia,

to w odpowiedzi przytoczę słowa św. Augustyna, który stwierdził:

«Jeżeli nie rozumiesz, to dobrze. Bo jeśli coś rozumiesz, to to już na pewno nie jest Bóg»”.

Nie starajmy się więc rozumieć, a jedynie przyjąć prawdę o Trójcy Świętej.

Przez chrzest św. zostaliśmy wezwani do „uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej tu,

na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej”. Powtórzę,

Bóg zaprasza nas do życia Jego życiem! Do trwania w Jego miłości, do czerpania z Jego łask.

To od nas tylko zależy, w jaki sposób odpowiemy na to zaproszenie, czy pozwolimy,

by Bóg uczynił sobie w nas mieszkanie.

A będziemy z Nim wieczerzać, jak czytamy u św. Jana, tylko wtedy,

gdy rzeczywiście Go umiłujemy i będziemy zachowywać Jego naukę,

gdy będziemy żyli zgodnie z Jego słowem. „Bóg jest Miłością: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Bóg chce w sposób wolny udzielać chwały swego szczęśliwego życia.

Taki jest Jego «zamysł życzliwości», który powziął przed stworzeniem świata

w swoim umiłowanym Synu, przeznaczając «nas dla siebie

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa»,

abyśmy stali się «na wzór obrazu Jego Syna», dzięki duchowi «przybrania za synów»

Od oddania się Trójcy Świętej rozpoczynamy nasz każdy dzień i każdy dzień nim kończymy.

W Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”  Bogu jedynym w Trzech Osobach.

I każda z nich jest całym Bogiem, a nie jedynie kawałkiem.

„Ojciec jest tym, który rodzi; Syn tym, który jest rodzony; Duch Święty tym, który pochodzi”.

I tak po ludzku rozumując, każda z Osób ma inną rolę do spełnienia w naszym życiu.

Ojciec nas nieustannie rodzi, chce być w naszym życiu wciąż na nowo poznawany, czczony i kochany.

Syn objawia nam miłość Ojca, uczy, jak wypełniać Jego wolę aż po krzyż.

Duch chce nas uczyć o Ojcu i Synu, umacniać nas i prowadzić drogą do nieba;

umacnia nas do dawania świadectwa o wielkich dziełach, które czyni w naszym życiu.

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Episkopat polski z dniem 4 maja 1971 roku ogłasza wiernym święto Maryi, Matki Kościoła,

które ma być w diecezjach Polski obchodzone co roku,

w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Dzień ten został wybrany dlatego,  że Zesłanie Ducha świętego było początkiem działalności Kościoła.

Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego,

w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie,

którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,

Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14).

Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego,

mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa,

przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół.

Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi,

Słuszną jest więc rzeczą, aby każdego roku, zaraz po uroczystościach Zielonych Świątek,

przypominać związek Kościoła z Matką Chrystusową.

W soborowej Konstytucji o Kościele czytamy:

W swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę,

co zrodziła Chrystusa, który po to począł się z Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy,

aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał (KK nr 65).

Wdzięcznym sercem zwracamy się ku Ojcu Świętemu Pawłowi VI,

ale z największą wdzięcznością musimy się dzisiaj zwrócić ku samemu Chrystusowi,

który Matkę swoją uczynił Matką naszą i Matką całego Kościoła.

Wszak jest faktem, że Zbawiciel świata ogłosił Maryję Matką Kościoła,

gdy z Krzyża Kalwaryjskiego skierował do Jana słowa,

których treść ma za sobą na wieki powagę Konającego Jezusa Chrystusa:

„Oto Matka twoja”. Jeśli więc biskupi polscy zabiegali podczas Soboru

i zabiegają obecnie o kult Maryi jako Matki Kościoła,

to spełniają wolę Chrystusa wyrażoną Przezeń w chwili,

gdy przez krwawą ofiarę na Krzyżu zbawiał świat.

I Komunia święta 8 maj 2016

Jest wiele uroczystości w naszym życiu, które zapamiętamy na zawsze.

Jedną z nich jest Pierwsza Komunia Święta.

Chcemy, aby to wspomnienie po latach,

gdy dzieci będą już dorosłe i może same przyprowadzą swoje dzieci do kościoła

było jednym z najpiękniejszych w ich życiu.

 

List

 

MIŁOSIERNI CZYNEM

 

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17).

[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy]

 

czytaj – plik PDF

Komunikat – Pomoc dla Ukrainy

Ojciec Święty Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego powiedział

„Myślę (…) o dramacie osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie:

o ludziach pozostających na terenach wstrząsanych wrogością,

która spowodowała już śmierć kilku tysięcy osób, oraz o tych, ponad milionie,

którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez wciąż trwającą poważną sytuację.

Dotyka ona zwłaszcza osoby starsze i dzieci.

Oprócz towarzyszenia im moją stałą myślą i modlitwą,

postanowiłem wesprzeć pomoc humanitarną na ich rzecz.

W tym celu we wszystkich kościołach katolickich Europy będzie miała miejsce

specjalna zbiórka pieniędzy w niedzielę 24 kwietnia.

Zachęcam wiernych do włączenia się hojnie w tę inicjatywę.

Ten gest miłosierdzia ma nie tylko ulżyć cierpieniom materialnym,

ale także wyrazić bliskość i solidarność tak moją osobistą, jak i całego Kościoła.

Gorąco pragnę, aby pomógł w dążeniu do bezzwłocznego osiągnięcia pokoju

oraz poszanowaniu prawa na tej tak bardzo doświadczonej ziemi” – powiedział Papież.

 

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka,

w niedzielę 24 kwietnia br. we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji przeprowadzona

zostanie zbiórka do puszek na ten cel.

Niech nasza ofiarność będzie wyrazem naszej solidarności z cierpiącymi.

Niedzielą Dobrego Pasterza

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy,

że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce.

Tak! Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami

– swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym,

które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.

 

To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza.

W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania,

który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne,

którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza.

Życzenia wielkanocne

wielkanoc2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gdzież jest , o śmierci, twój oścień”(1 Kor 15,55)

woła apostoł Paweł porażony na drodze do Damaszku światłością

Zmartwychwstałego Chrystusa. Echo tego okrzyku rozbrzmiewa przez stulecia 

jako orędzie życia dla całej ludzkości. 

Także my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku,

winniśmy sobie  uświadomić to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią,

ogłoszone niewiastom jerozolimskim i apostołom, którzy z drżeniem przybyli do grobu.

Doświadczenie tamtych naocznych świadków, przekazywane przez Kościół, dotarło aż do nas.

W radosne święta paschalne niech donioślej rozbrzmiewa orędzie uczniów Chrystusa,

orędzie wspólne, które przekracza wszelkie podziały, bo tak gorące jest pragnienie pełnej jedności:

 

„Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

o Królu  Zwycięzco bądź nam miłościwy” (Sekwencja paschalna).

 

Życzę wszystkim parafianom, aby radość płynąca z wiary

w zmartwychwstanie przenikała codzienność

i była dla każdego niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju.

 

Niech wam Bóg błogosławi !Boże Ciało

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

POLECAMY ŚWIADECTWO !