Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Episkopat polski z dniem 4 maja 1971 roku ogłasza wiernym święto Maryi, Matki Kościoła,

które ma być w diecezjach Polski obchodzone co roku,

w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Dzień ten został wybrany dlatego,  że Zesłanie Ducha świętego było początkiem działalności Kościoła.

Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego,

w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie,

którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,

Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14).

Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego,

mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa,

przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół.

Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi,

Słuszną jest więc rzeczą, aby każdego roku, zaraz po uroczystościach Zielonych Świątek,

przypominać związek Kościoła z Matką Chrystusową.

W soborowej Konstytucji o Kościele czytamy:

W swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę,

co zrodziła Chrystusa, który po to począł się z Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy,

aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał (KK nr 65).

Wdzięcznym sercem zwracamy się ku Ojcu Świętemu Pawłowi VI,

ale z największą wdzięcznością musimy się dzisiaj zwrócić ku samemu Chrystusowi,

który Matkę swoją uczynił Matką naszą i Matką całego Kościoła.

Wszak jest faktem, że Zbawiciel świata ogłosił Maryję Matką Kościoła,

gdy z Krzyża Kalwaryjskiego skierował do Jana słowa,

których treść ma za sobą na wieki powagę Konającego Jezusa Chrystusa:

„Oto Matka twoja”. Jeśli więc biskupi polscy zabiegali podczas Soboru

i zabiegają obecnie o kult Maryi jako Matki Kościoła,

to spełniają wolę Chrystusa wyrażoną Przezeń w chwili,

gdy przez krwawą ofiarę na Krzyżu zbawiał świat.

I Komunia święta 8 maj 2016

Jest wiele uroczystości w naszym życiu, które zapamiętamy na zawsze.

Jedną z nich jest Pierwsza Komunia Święta.

Chcemy, aby to wspomnienie po latach,

gdy dzieci będą już dorosłe i może same przyprowadzą swoje dzieci do kościoła

było jednym z najpiękniejszych w ich życiu.

 

List

 

MIŁOSIERNI CZYNEM

 

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17).

[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy]

 

czytaj – plik PDF

Komunikat – Pomoc dla Ukrainy

Ojciec Święty Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego powiedział

„Myślę (…) o dramacie osób cierpiących z powodu przemocy na Ukrainie:

o ludziach pozostających na terenach wstrząsanych wrogością,

która spowodowała już śmierć kilku tysięcy osób, oraz o tych, ponad milionie,

którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych ziem przez wciąż trwającą poważną sytuację.

Dotyka ona zwłaszcza osoby starsze i dzieci.

Oprócz towarzyszenia im moją stałą myślą i modlitwą,

postanowiłem wesprzeć pomoc humanitarną na ich rzecz.

W tym celu we wszystkich kościołach katolickich Europy będzie miała miejsce

specjalna zbiórka pieniędzy w niedzielę 24 kwietnia.

Zachęcam wiernych do włączenia się hojnie w tę inicjatywę.

Ten gest miłosierdzia ma nie tylko ulżyć cierpieniom materialnym,

ale także wyrazić bliskość i solidarność tak moją osobistą, jak i całego Kościoła.

Gorąco pragnę, aby pomógł w dążeniu do bezzwłocznego osiągnięcia pokoju

oraz poszanowaniu prawa na tej tak bardzo doświadczonej ziemi” – powiedział Papież.

 

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka,

w niedzielę 24 kwietnia br. we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji przeprowadzona

zostanie zbiórka do puszek na ten cel.

Niech nasza ofiarność będzie wyrazem naszej solidarności z cierpiącymi.

Niedzielą Dobrego Pasterza

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy,

że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce.

Tak! Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami

– swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym,

które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.

 

To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza.

W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania,

który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne,

którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza.

Życzenia wielkanocne

wielkanoc2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gdzież jest , o śmierci, twój oścień”(1 Kor 15,55)

woła apostoł Paweł porażony na drodze do Damaszku światłością

Zmartwychwstałego Chrystusa. Echo tego okrzyku rozbrzmiewa przez stulecia 

jako orędzie życia dla całej ludzkości. 

Także my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku,

winniśmy sobie  uświadomić to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią,

ogłoszone niewiastom jerozolimskim i apostołom, którzy z drżeniem przybyli do grobu.

Doświadczenie tamtych naocznych świadków, przekazywane przez Kościół, dotarło aż do nas.

W radosne święta paschalne niech donioślej rozbrzmiewa orędzie uczniów Chrystusa,

orędzie wspólne, które przekracza wszelkie podziały, bo tak gorące jest pragnienie pełnej jedności:

 

„Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

o Królu  Zwycięzco bądź nam miłościwy” (Sekwencja paschalna).

 

Życzę wszystkim parafianom, aby radość płynąca z wiary

w zmartwychwstanie przenikała codzienność

i była dla każdego niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju.

 

Niech wam Bóg błogosławi !VI Niedziela Wielkanocna

Miłość Boga, jest tak głęboka, tak wielka, tak subtelna i tak silna, że nie istnieją ludzkie słowa, aby ją wyrazić. Jest tak niezmierzona, że nasze słowa po prostu zawodzą. Miłość Boga jest tak różna od miłości ludzkiej..... . Ale miejmy ufność, drodzy wierni. Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla tych, którzy go wzywają. On pragnie waszej przyjaźni. Chce abyście powrócili do domu, powrócili do bezpieczeństwa. Czeka na ciebie od długiego czasu. Niebieski Ojciec wypatruje z oddali, czy marnotrawny syn nie wraca. Ten, który biegnie za tobą gdy uciekasz, jakże biegnie na twoje spotkanie, gdy wracasz ku niemu. Rzuć się w objęcia Boga, gdyż wiesz, że On jest tym, który cię kocha i powinieneś odpłacić mu miłością, za wszystko co od Niego otrzymałeś.

POLECAMY ŚWIADECTWO !