SZAFARZE

 

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii posługujący w naszej Parafii:

Stefan Pawlak  tel. +48 61 287 51 66

Leszek Nawrocki   tel. kom.  606-466-821

Jarosław Tomaszewski tel. kom.  601-312-523

 

Kto może zostać Nadzwyczajnym Szafarzem ?

Nadzwyczajnym Szafarzem Eucharystii  może zostać mężczyzna w wieku 25-65 lat.

Powinien odznaczać się pobożnością, poważaniem wśród Duchowieństwa i wiernych Parafii,

a także posiadać przynajmniej wykształcenie średnie.

Wymagana jest również pozytywna opinia Proboszcza Parafii.

 

W jaki sposób kandydaci na Nadzwyczajnych Szafarzy przygotowują się do pełnienia tej posługi?

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej wymaga odpowiedniego przygotowania,

dlatego przed otrzymaniem upoważnienia kandydat jest zobowiązany przejść odpowiednią formację.

Formację kończy egzamin z teorii, praktyki udzielania Komunii świętej podczas mszy świętej,

oraz zanoszenia jej chorym jak i osobom w podeszłym wieku.

 

Kto upoważnia kandydata do pełnienia posługi ?

W oparciu o obowiązujące prawo kanoniczne tylko biskup diecezjalny może upoważnić

odpowiednio przygotowanego kandydata do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

 

Jak długo jest ważne takie upoważnienie ?

Upoważnienie udzielane jest na okres jednego roku, a kolejne na czas określony przez Arcybiskupa.

Przed każdorazowym przedłużeniem upoważnienia, na miesiąc przed upływem terminu ważności,

wymagana jest nowa prośba proboszcza z załączonym poświadczeniem

o odbytym dniu skupienia lub rekolekcjach.

Do prośby o przedłużenie należy również dołączyć dekret upoważniający wydany przez Arcybiskupa,

celem dokonania adnotacji o przedłużeniu.  

Upoważnienie udzielone przez Arcybiskupa z ważnych powodów może być przez niego uchylone.

 

Jesteśmy świadkami jak niektóre osoby odwracały się od Nadzwyczajnego Szafarza,

robiły dziwne miny, zasłaniały usta, przechodziły dalej.

Co można powiedzieć takim osobom?

 

Trzeba sobie uświadomić, że najważniejszy jest Pan Jezus a nie osoba która go podaje.

Miny, gesty, odwracanie się od Nadzwyczajnego Szafarza,

to nie tylko rana zadana Nadzwyczajnemu Szafarzowi ale również Zbawicielowi.

Taka postawa to także sprzeciwianie się Pasterzowi Archidiecezji ( Biskupowi ),

który dał im misję kanoniczną.

 

OTO BARANEK BOŻY KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA

Zanim podejdziesz do stopni ołtarza  zastanów się kto jest dla Ciebie najważniejszy

– osoba podająca Komunię Św. czy Zbawiciel , który przychodzi do Ciebie w tej małej hostii?

 

 Boże Ciało
Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
POLECAMY ŚWIADECTWO !