NIEZBĘDNIK KATOLIKA

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.Nie zabijaj.

6.Nie cudzołóż.

7.Nie kradnij.

8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1.Jest jeden Bóg.

2.Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3.Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4.Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

1.Chrzest

2.Bierzmowanie

3.Eucharystia

4.Pokuta

5.Namaszczenie chorych

6.Kapłaństwo

7.Małżeństwo

 

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

1.Rachunek sumienia.

2.Żal za grzechy.

3.Mocne postanowienie poprawy.

4.Spowiedź szczera.

5.Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej

i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,

a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.

7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości.
Albowiem ich jest królestwo niebieskie.

 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,

z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.

 

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

 

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

 

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

 

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

TRZY CNOTY BOSKIE

Wiara. Nadzieja. Miłość.

 

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1.Pycha

2.Chciwość

3.Nieczystość

4.Zazdrość

5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6.Gniew

7.Lenistwo

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar umiejętności

4. Dar rady

5. Dar męstwa

6. Dar pobożności

 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Część I – Tajemnice radosne(poniedziałek i sobota):

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – Tajemnice światła(czwartek):

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na Górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Część II – Tajemnice bolesne(wtorek i piątek):

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa

4. Droga krzyżowa

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Część III – Tajemnice chwalebne(środa i niedziela):

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie w niebie NMP

 

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

1.Pan Jezus skazany na śmierć.

2.Jezus Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona.

3.Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz pierwszy.

4.Jezus Chrystus spotyka swoją Matkę.

5.Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Chrystusowi.

6.Weronika ociera twarz Jezusowi Chrystusowi.

7.Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz drugi.

8.Jezus Chrystus pociesza niewiasty jerozolimskie.

9.Jezus Chrysus upada pod krzyżem po raz trzeci.

10.Jezus Chrystus z szat odarty.

11.Jezus Chrystus przybity do krzyża.

12.Jezus Chrystus umiera na krzyżu.

13.Jezus Chrystus zdjęty z krzyża.

14.Ciało Jezusa Chrystusa złożone do grobu.