SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1527    Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi,

który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

1528    Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy,

gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

1529    Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą,

może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy,

gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym,

namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU

WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.

PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

 

Namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzania zgłoszonych chorych w pierwsze piątki miesiąca,

– przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

– przed Wielkanocą

– w każdym czasie gdy istnieje niebezpieczeństwo śmierci.

 

Ponadto w ciężkiej chorobie np. przed operacją, można poprosić o sakrament w kościele po mszy św.

Jeśli stan chorego się nie pogarsza, sakrament przyjmujemy nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Pacjenci przebywający w szpitalu są pod opieką duszpasterską księży kapelanów.

Duszpasterze parafialni jako nie pracujący w szpitalu, mogą mieć kłopot z wejściem na niektóre oddziały.

Informacja o możliwości kontaktu z kapelanami jest zwykle dostępna na oddziale.

 VI Niedziela Wielkanocna
Miłość Boga, jest tak głęboka, tak wielka, tak subtelna i tak silna, że nie istnieją ludzkie słowa, aby ją wyrazić. Jest tak niezmierzona, że nasze słowa po prostu zawodzą. Miłość Boga jest tak różna od miłości ludzkiej..... . Ale miejmy ufność, drodzy wierni. Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla tych, którzy go wzywają. On pragnie waszej przyjaźni. Chce abyście powrócili do domu, powrócili do bezpieczeństwa. Czeka na ciebie od długiego czasu. Niebieski Ojciec wypatruje z oddali, czy marnotrawny syn nie wraca. Ten, który biegnie za tobą gdy uciekasz, jakże biegnie na twoje spotkanie, gdy wracasz ku niemu. Rzuć się w objęcia Boga, gdyż wiesz, że On jest tym, który cię kocha i powinieneś odpłacić mu miłością, za wszystko co od Niego otrzymałeś.
POLECAMY ŚWIADECTWO !