SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1527    Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi,

który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

1528    Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy,

gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

1529    Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą,

może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy,

gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym,

namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU

WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.

PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

 

Namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzania zgłoszonych chorych w pierwsze piątki miesiąca,

– przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

– przed Wielkanocą

– w każdym czasie gdy istnieje niebezpieczeństwo śmierci.

 

Ponadto w ciężkiej chorobie np. przed operacją, można poprosić o sakrament w kościele po mszy św.

Jeśli stan chorego się nie pogarsza, sakrament przyjmujemy nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Pacjenci przebywający w szpitalu są pod opieką duszpasterską księży kapelanów.

Duszpasterze parafialni jako nie pracujący w szpitalu, mogą mieć kłopot z wejściem na niektóre oddziały.

Informacja o możliwości kontaktu z kapelanami jest zwykle dostępna na oddziale.

 Boże Ciało
Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
POLECAMY ŚWIADECTWO !