SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1527    Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi,

który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

1528    Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy,

gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

1529    Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą,

może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy,

gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym,

namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU

WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.

PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

 

Namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzania zgłoszonych chorych w pierwsze piątki miesiąca,

– przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

– przed Wielkanocą

– w każdym czasie gdy istnieje niebezpieczeństwo śmierci.

 

Ponadto w ciężkiej chorobie np. przed operacją, można poprosić o sakrament w kościele po mszy św.

Jeśli stan chorego się nie pogarsza, sakrament przyjmujemy nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Pacjenci przebywający w szpitalu są pod opieką duszpasterską księży kapelanów.

Duszpasterze parafialni jako nie pracujący w szpitalu, mogą mieć kłopot z wejściem na niektóre oddziały.

Informacja o możliwości kontaktu z kapelanami jest zwykle dostępna na oddziale.

 PRZEŻYWAĆ WAKACJE Z BOGIEM
Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem, że zamiast zostawić w domu, zabierzemy Go ze sobą. Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On, abyśmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem, Przewodnikiem…
POLECAMY ŚWIADECTWO !