Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania zwany powszechnie spowiedzią świętą pozwala człowiekowi na codzienne nawrócenie. Polega bowiem na wyznaniu grzechów, dzięki czemu człowiek może oczyścić swoje serce i na nowo przylgnąć do miłosiernego Boga, który pragnie zbawienia każdego z nas. Aby spowiedź odbyła się ważnie należy spełnić pięć warunków: 1. Rachunek sumienia – polega na przypomnieniu sobie wszystkich grzechów, które wyrzuca nam nasze sumienie. Można odnaleźć wiele gotowych form rachunku sumienia, które pomogą nam rozeznać co w życiu codziennym oddala nas od Boga i prowadzi do grzechu. 2. Żal za grzechy – Spowiedź Święta jest nieważna jeżeli człowiek szczerze nie żałuje za to wszystko, co było złe. Wyróżniamy żal niedoskonały i doskonały. Niedoskonały wynika z pobudek ludzkich i wynika z lęku przed potępieniem, natomiast żal doskonały wynika z miłości do Boga. 3. Mocne postanowienie poprawy – Spowiedź ma na celu nawrócenie. Jest ono jednak niemożliwe, jeżeli człowiek nie będzie pragnął, aby zerwać z każdym, nawet najmniejszym grzechem. 4. Szczera spowiedź – Dopiero po spełnieniu powyższych warunków należy przyklęknąć przy kratkach konfesjonału po to, aby wyznać Bogu swoje grzechy. Spowiedź musi być szczera, a więc zakłada wyznanie wszystkich grzechów, które pamiętamy. Zatajenie któregoś z nich powoduje, że sakrament jest nieważny. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim – Każdy grzech jest wykroczeniem przeciwko Panu Bogu, a często także przeciwko bliźniemu i świętości wspólnoty wierzących. Zadośćuczynienie jest zatem przywróceniem i odnowieniem tej nadszarpniętej przez grzech relacji z Panem Bogiem i bliźnim. Nie chodzi jedynie o odprawienie pokuty zadanej przez kapłana, ale o naprawienie wyrządzonego zła. W naszym kościele z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać 15 minut przed każdą Mszą Świętą.