Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze święte o 930 i na cmentarzu o 1100 z procesją żałobną.

W sobotę przypada Dzień Zaduszny.

Msze święte w tym dniu o 900 , 1700 i o 1900 na cmentarzu z procesją żałobną za zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych od 1200 do 2400 we wszystkich kościołach ci, którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować jeden raz i za jednego zmarłego, za nawiedzenie tego kościoła i równoczesne zmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga .

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

czytaj całość >>>

Przeżyjmy to jeszcze raz:

Film z Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w Naszej Parafii 20-21.07.2019

 

 

Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej

Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w Naszej Parafii 20-21.07.2019

Do wydarzenia Peregrynacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu.  W dniach od 13-19.07.2019 roku modliliśmy się na Misjach św. które przygotowywały nas do Peregrynacji  pod hasłem ” Z Maryją w nowe czasy”.
Kopię Cudownego Obrazu, a w nim Matkę Bożą powitaliśmy w bardzo licznym gronie parafian, zespołów parafialnych,delegacje parafian przejęły z kaplicy kopię Obrazu i przy atmosferze ogólnego wzruszenia aż do łez prawie wszystkich obecnych, pod przewodnictwem Bp. Grzegorza Balcerka,  przeszliśmy około 400 m drogę w procesji niosąc Obraz Matki Bożej aż do świątyni.
Witając Matkę Bożą w kopii ikony Jasnogórskiej prosiliśmy, aby Matka Boża przyszła ze skuteczną pomocą wszystkim rodzinom naszej parafii, aby były silne Bogiem, aby były twierdzami żywej wiary, by we wszystkich rodzinach było szanowane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Prosiliśmy, aby zagubieni religijnie pojednali się z Bogiem i odnaleźli na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła.
Niech świadectwem tego co przeżywała wspólnota parafialna będzie treść pożegnania : „Stajemy przed Tobą wdzięczni za dar goszczenia Twojego cudownego wizerunku wśród nas, w naszym Kościele, w naszych wioskach i w naszych sercach. Przyszłaś do nas, aby się z nami modlić, z nami czuwać, dziękować dobremu Bogu za łaski i prosić Go o błogosławieństwo. Byłaś z nami w dostojnej, bogatej Liturgii Mszy Św. powitania Twojego Oblicza. Byłaś wczoraj, w czasie Apelu Jasnogórskiego, wieczornego czuwania dzieci i młodzieży, nocnej liturgii . Byłaś tu z nami w czasie cichego, osobistego, nocnego czuwania. Modliłaś się z nami za chorych i osoby starsze, za powołania kapłańskie i zakonne.  Słuchałaś naszych próśb, naszego dziękczynienia i naszego zawierzenia. Przed swoje Święte, kochające Oblicze przyjęłaś wszystkich cierpiących, chorych i zagubionych. Cieszyłaś się z cieszącymi i płakałaś z płaczącymi. Poznałaś nasze codzienne bolączki, trudy i cierpienia. Wierzymy, że oddasz je Swojemu Umiłowanemu Synowi, że weźmiesz je ze sobą w dalszą drogę. Wierzymy, że o nas nie zapomnisz i chodź wyruszyłaś już w dalszą drogę – pozostaniesz z nami w naszych myślach i naszych sercach.”

Ufamy, że to doświadczenie szczególnej obecności i bliskości Maryi, będzie wydawać Błogosławione Owoce w dalszej historii naszej jeszcze młodej Wspólnoty Parafialnej.

Galeria dostępna tutaj >>>

DROGA KRZYŻOWA

Dzisiaj ( w niedzielę ) o godz.19.30 ulicami naszej parafii z okazji odbywających się misji świętych odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa której przewodniczyli ojcowie Redemptoryści : o. Andrzej i o.Ryszard W czasie drogi krzyżowej rozważaliśmy mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem oraz Apelem Jasnogórskim.

Galeria cała – zobacz tutaj >>>

PARAFIALNE MISJE ŚWIĘTE

Drodzy Parafianie !

Jedenaście lat temu parafia nasza przeżywała Misje Święte. Wielu z Was w nich uczestniczyło. Misje dobrze przeżyte pozostawiają dobry ślad i bez wątpienia zapadły nie jednemu w pamięci. Dla niektórych okazały się być ostatnimi. Przed innymi właśnie wtedy świat otworzył swe podwoje i dziś już jako uczniowie w szkole i rodzinie budują swą tożsamość oraz odkrywają swoją drogę życia. Jedenaście lat to dużo w życiu poszczególnego człowieka czy rodziny. Wszystko przecież zmienia się i w nas i wokół nas. Począwszy od sytuacji ogólnej w Ojczyźnie rzutującej na nasze myślenie i postępowanie poprzez kontekst ekonomiczny aż po aktualne doświadczenie Pana Boga. U progu nowej dekady w życiu naszej wspólnoty parafialnej pragnę zwrócić się do wszystkich Parafian – tych co teraz mają czas gorliwości religijnej i tych co mają czas zastoju, do młodych i starszych… Wszystkich pragnę serdecznie zaprosić do podjęcia próby odnowy wiary i życia. Spróbujmy w tym misyjnym tygodniu przeorganizować swoje sprawy, by codziennie być w kościele. Zaproponowana każdego dnia nauka dla wszystkich obejmuje rodziców, dzieci, młodzież a także dziadków. Przyjdźmy więc całą rodziną. Dodatkowo przewidziano spotkania z wydzielonymi grupami. Zachęcając wszystkich do włączenia się w misje proszę jednocześnie o apostołowanie wśród bliskich i znajomych i o gorącą modlitwę. Niech Maryja która nawiedzi naszą parafię w sobotę czczona w kopii wizerunku Jasnogórskiej Pani wyprosi odnowę naszych serc i otworzy pełniej na Pana Boga i drugiego człowieka.

Serdecznie zapraszamy na Misje parafialne. Aby właściwie przeżyć ten święty czas, zachęcamy do codziennej obecności na Naukach Misyjnych. Każdy dzień jest ważny i inny w treści. Obecność każdego dnia pomoże Ci doświadczyć spotkania z Bogiem, uzdrowienia, uwolnienia i umocnienia wiary.

Misje to szansa odnowy Twojego życia! Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy. Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji.

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary,którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, osoby świeckie prowadzące nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan półkolonii organizowanych przez parafię w Chociczy

w dniach od 24 do 28 czerwca 2019 roku

 

dzień

rodzaj zajęć

1

poniedziałek

24.06.2019

 

 

 

W świecie filmu” – film: „Aladyn”

g. 900 – modlitwa w kościele

g. 910 – śniadanie

g. 930 – wyjazd do Jarocina

g. 1000 – Muzeum Regionalne w Jarocinie 

g. 1100 – film

g. 1330 – powrót, placek

 

2

wtorek

25.06.2019

„Zwiedzamy Muzeum Rolnictwa” – wycieczka autokarowa do Szreniawy

g. 900 – modlitwa w kościele

g. 910 – śniadanie

g. 930 – wyjazd do Szreniawy

g. 1100 – zwiedzanie muzeum

g. 1400 – powrót, placek

 

3

środa

26.06.2019

„Wypoczynek nad wodą” – wyjazd na basen do Jarocina.

g. 900 – modlitwa w kościele

g. 910 – śniadanie

g. 930 – wyjazd do Jarocina

g. 1330 –  powrót,  placek

 

4

czwartek

27.06.2019

Aktywny wypoczynek” –  zabawa na boisku

g. 900 –modlitwa w kościele

g. 910 – śniadanie

g. 940 – wyjście na boisko

g. 1300 – powrót,  placek

Nabożeństwa Majowe

 

Od dzisiaj 1 maja rozpoczynają się nabożeństwa majowe. Systematyczny i pobożny udział w tych nabożeństwach będzie świadectwem naszej miłości do Matki Najświętszej.

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska, do której w tym roku dodano nowe wezwanie.

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian.

Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie “Królowo Polski”.

W wielu miejscowościach wierni modlą się na “majowym” nie tylko w kościołach, ale także przy kapliczkach czy na ulicach miast.

 

 

CHRZEST

KOMUNIA ŚWIĘTA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

BIERZMOWANIE

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

POGRZEB

POGRZEB