List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Wymodlona i wywalczona wolność

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Czytaj dalej w 

List Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
do osób chorych i w podeszłym wieku
przed Nawiedzeniem Kopii Cudownego Obrazu
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Kochani chorzy!
Myślę o cierpieniu, jakim jest naznaczone Wasze życie. Wielu z Was doświadcza różnych cierpień ciała i ducha; słabnących zdolności widzenia, słyszenia, chodzenia, bezsenności. Wielu czuje się osamotnionych, upokorzonych przez brak sprawności i zdanie na pomoc innych. Rodzą się różne lęki: co ze mną będzie? Czy starczy środków materialnych? Jaka będzie śmierć, która mnie czeka?            Czytaj całość >>>>

List Pasterski
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
przed Zebraniem Plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy w Poznaniu

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,
Drodzy Archidiecezjanie!
Minęło już 1050 lat od Chrztu Polski w 966 roku oraz od przybycia ‒ dwa lata później ‒
Jordana, pierwszego biskupa w Polsce. Świętujemy ten wielki jubileusz 1050-lecia
biskupstwa poznańskiego pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”, dziękując Bogu za bezcenny
dar wiary, jaki otrzymaliśmy od Niego. W najbliższych dniach w nasze dziękczynienie
włączą się europejscy kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, Przewodniczący Konferencji
Episkopatów wszystkich krajów Europy. Przybędą oni do Poznania, do Polski, aby uczcić
stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj i 1050. rocznicę ustanowienia pierwszego
biskupstwa na naszych ziemiach.    Czytaj dalej>>>

 

WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI
W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA

List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania 9 – 15 września 2018 roku
W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, ….. czytaj całość w PDF

Uroczystości 1050-lecia biskupstwa poznańskiego

W dniach od 22 do 24 czerwca odbyły się w Poznaniu centralne obchody jubileuszu pierwszego biskupstwa w Polsce. Przedstawiamy krótki materiał filmowy z tych uroczystości.

 

                          

 

 

     

CHRZEST

KOMUNIA ŚWIĘTA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

BIERZMOWANIE

MAŁŻEŃSTWO

NAMASZCZENIE CHORYCH

POGRZEB

POGRZEB