OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia duszpasterskie 18.02.2018

   1 Niedziela Wielkiego Postu

 

1.

Gorzkie Żale przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godzinie 1700, i zaraz po nich Msza św. Kazania pasyjne  głosi ks. Piotr Dobak – proboszcz  z Radlina.

2.

W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej: o 1600 dla dzieci, po Mszy św. dla młodzieży i starszych.

3.

Informacja dla narzeczonych: w sobotę 03 marca o godzinie 1600 w Nowym Mieście początek katechezy dla narzeczonych.

4.

W ostatnią niedzielę na rozbudowę kościoła zebrano 2.146 złotych. Bóg zapłać.

5.

Przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu zbieramy daninę diecezjalną i na potrzeby parafii.

6.

Za tydzień przed kościołem zbiórka na Dzieło Pomocy „ Ad Gentes” 

Zapowiedzi przedślubne:

Kropski Bartłomiej z Chociczy i Grzegorzewicz Kamila z Brodowa – zap. I

(18.02 – 25.02 – 04.03.2018)2 Luty

Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.  2 lutego przypada także Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

 

POLECAMY ŚWIADECTWO !