OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia duszpasterskie 21.05.2017

6 Niedziela Wielkanocna

 

1.

Za tydzień w niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2.

W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę będziemy modlić się o dobre urodzaje. W poniedziałek o 2000 w Teresie przy figurze, we wtorek o 2000 w Rogusku przy figurze, w środę o 1840 gromadzimy się pod krzyżem przy dworcu kolejowym. Zapraszam do modlitwy wszystkich Parafian.

3.

Po wieczornej Mszy świętej nabożeństwa majowe. Zachęcam do udziału.

4.

Dzisiaj przed kościołem zbiórka na ASD w Poznaniu

 

Zapowiedzi przedślubne:

Ginter Ireneusz z Teresy i Szalczyk Patrycja z Teresy – zap. III

(07.05 – 14.05 – 21.05.2016)

Kmieciak Jakub Patryk z Jarocina i Kuderczak Karolina z Chociczy – zap. I

(21.05 – 28.05 – 04.06.2017)VI Niedziela Wielkanocna
Miłość Boga, jest tak głęboka, tak wielka, tak subtelna i tak silna, że nie istnieją ludzkie słowa, aby ją wyrazić. Jest tak niezmierzona, że nasze słowa po prostu zawodzą. Miłość Boga jest tak różna od miłości ludzkiej..... . Ale miejmy ufność, drodzy wierni. Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla tych, którzy go wzywają. On pragnie waszej przyjaźni. Chce abyście powrócili do domu, powrócili do bezpieczeństwa. Czeka na ciebie od długiego czasu. Niebieski Ojciec wypatruje z oddali, czy marnotrawny syn nie wraca. Ten, który biegnie za tobą gdy uciekasz, jakże biegnie na twoje spotkanie, gdy wracasz ku niemu. Rzuć się w objęcia Boga, gdyż wiesz, że On jest tym, który cię kocha i powinieneś odpłacić mu miłością, za wszystko co od Niego otrzymałeś.
POLECAMY ŚWIADECTWO !