W SKRÓCIE

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
W SKRÓCIE: Atmosfera w rodzinie, która kształtowana była w oparciu o Boga. Samotność i beznadziejność jako wynik ukształtowania rodziny na wzór wartości tego świata. Każdy dzień, a szczególnie niedziela powinna być przeżywana w rodzinnej jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzisiejszy szatański atak na rodzinę można porównać do herodowej zbrodni. Łączność z Bogiem uchroni każdą rodzinę przed zniszczeniem.